تبلیغات
ایستادگی تا آخر خط ... - شعر عاشورایی 3(یکی از زیبا ترین شعر های قزوه)