تبلیغات
ایستادگی تا آخر خط ... - یک نمونه شعر عاشورایی